Referat

Her vil det kome referat frå ulike tilskipingar i Oslo Songdanslag. Jubileumsboka «Oslo Songdanslag 90 år» som kom ut i 2012, inneheld grundig dokumentasjon av laget til og med 2012. Så det som kjem her, vil vere eit og anna etter 2012. Under menyknappen «Historia» ligg ei kort oppsummering av historia med nokre bilete.

Årsmøtet i Oslo Songdanslag 2018

Fin julefest 2017 i Oslo Songdanslag

Songdansøvinga 13. november 2017 i OSL

Fin songdanskveld 16/10 2017

Semesterstart i Oslo Songdanslag hausten 2017

Sumaravslutning på Rodeløkken Café

Siste kaffikvelden i Oslo Songdanslag 22. mai 2017

Fin songdanskveld 3. april 2017

Årsmøte i Oslo Songdanslag 2017

Hyggjeleg juleavslutning i 2016