Årsmøte i Oslo Songdanslag 2017

Laget hadde årsmøte måndag 13. februar i Halli. Det var 10 som møtte. Årsmøtet vart avvikla på vanleg måte, med godkjenning av årsmelding, rekneskap, planar og budsjett for 2017. Vi vil drive neste år om lag som dei siste åra., med 2 songdanskveldar, og 2 kaffikveldar per halvår. Det var òg stemning for ein dagstur til sumaren andre helga i juni, laurdag eller søndag. Alle i styre og nemnder vart attvalde.