• Songdanskveld 7. novemberi Halli

  • Fint gjennomført Kulturnatt i BLS

  • Kulturnatt i Oslo også i BLS-lokala 16 september

  • Flott juleavslutning 2015

  • Terminliste hausten 2016

Terminliste hausten 2016

Les meir

Songdanskveld 7. novemberi Halli

Les meir

Songdanskveld 7. novemberi Halli

Les meir

Fint gjennomført Kulturnatt i BLS

Les meir

Kulturnatt i Oslo også i BLS-lokala 16 september

Les meir